Helsefarlige forsvarsboliger

Det er påvist muggsopp i Forsvarets boliger i Gorsvei. — Konsentrasjonene er så høye at beboerne bør flytte umiddelbart, sier mikrobiolog Finn Langvad ved UiB.