En mann skal overvåke Norges største havn

Fra vaktrommet på Fedje trafikksentral dirigeres årlig 2500 giganttankere til og fra Mongstad og Sture, mange av dem fullastet med råolje. I dag er det alltid to på vakt her. Nå mener Kystdirektoratet det holder med en.