• (1/5)
    ER KLARE: Overlege Kristin Greve-Isdahl Mohn og enhetsleder Robert Nekkøy i det nye traumerommet på Haukeland. Her er utstyret topp moderne for å gi rask hjelp til de akutt syke pasientene. FOTO: ODD E. NERBØ

Slik skal Haukeland sortere pasientene

Hvert år blir 36.000 pasienter hasteinnlagt på Haukeland. Nå åpnes den nye Mottaksklinikken, som sorterer pasientene på en helt ny måte.