Øyet som ser

Blikket i speilet kan være det strengeste av dem alle. Men det er fordi det bare ser utsiden. Det er derfor vi behøver blikk som trenger dypere, og øyne som ser ikke bare den man er i dag, men også den man har potensial til å bli.