- Lave kunnskaper om egne rettigheter

Byombudet mener at mange ikke er klar over sine rettigheter i forhold til kommunen. Flest henvendelser gjelder helse— og omsorgssaker.