Veisaltet ødelegger sykler

— Vintersykling sliter utrolig på sykkelen, sier Knut Bøe, daglig leder i Sykkelsenteret.