• KRAFTIG NED: I 2012 ba helseministeren om at anitbitikabruken måtte ned på norske sykehus. Voss har det siste året jobbet systematisk med å få den ned. FOTO: Ole-Christian Amundsen

Slik lykkes de i kampen mot de farlige bakteriene

Voss sykehus satte ned et eget antibiotikateam i kampen mot de dødelige bakteriene. Nå har fått svært gode resultater.