• KRITISK HØYT FRAVÆR: I januar besluttet ledelsen i Bufetat, sammen med ledelsen ved Bergen ungdomssenter (BUS), at driften på barnevernsinstitusjonene ikke lenger var forsvarlig på grunn av kritisk høyt sykefravær. FOTO: Tor Høvik

Tillitsvalgte på Bergen ungdomssenter krever svar

«Vi som jobber her, har daglig opplevd krenkelser, trusler, vold, spytting, ildspåsettelser, trakassering og hærverk».