Luseinfisert sjøørret trekker bort fra det beste matfatet

Plagene med mye lakselus fører til at sjøørreten beveger seg bort fra beiteområder der det er mest mat.