• RAUDT LYS FOR LUS: Laksefiskarar i Oselva finn lus på mykje av fisken dei tek opp. No krev Norges Jeger- og Fiskerforbund reduksjon i lakseoppdretten i Hordaland. FOTO: Hans Ivar Moss Kolseth

Krev reduksjon av lakseoppdrett i Hordaland

Havforskningsinstituttet har funne mykje lakselus på laks og sjøaure på Vestlandet i vår. No krev Norges Jeger- og Fiskerforbund reduksjon i oppdrett.