Mann lurte seg inn i bolig og tok bankkort

Lurte seg inn i bolig i påskudd av å skifte TV-boks.