• KASTET: Denne jakken, tilhørende den da 17 år gamle gutten, ble funnet i nærheten av ransstedet. FOTO: Politiet

Gutten nektet for knivranet av bussjåføren. Men noen hadde sett gjerningsmannen kaste jakken.

Utbyttet: Litt over 600 kroner.