• SPONHEIMS KABAL: Fylkesmann Lars Sponheim presenterte fredag sin anbefaling om hvilke kommuner som bør slås sammen i Hordaland. FOTO: Odin Jæger

Ville slått Bergen sammen med havgap og fjellbygder

Dersom Lars Sponheim hadde bestemt, ville det blitt ti kommuner igjen i Hordaland, og Austevoll ville gått sammen med Bergen og Vaksdal. Men fylkesmannen vil ikke bruke tvang nå.