Slipper kvinnekrav i styrer

Kommunale aksjeselskaper slipper kravet om kvinnerepresentasjon i styrene. – Uheldig og lite offensivt, mener ombud.