Skigutane kjøper Åsnes

Hans Engelsen Eide og Øyvind Lauritzen i Skigutane AS på Voss har kjøpt 90 prosent av aksjane i Åsnes skifabrikk.