Giardia-status hvert halvår

Konklusjoner og anbefalinger fra giardia-utvalget skal følges, og bystyret skal ha statusrapport hvert halvår.