Helse Bergen med gigantunderskudd

Helse Bergen fikk i 2003 et underskudd på 437 millioner kroner. Det er 229 millioner mer enn budsjettert.