26.000 norske barn lever under fattigdomsgrensen

2,6 prosent av alle norske barn har foreldre med så dårlig råd at de ikke kan være med på vanlige fritidsaktiviteter. 1166 av dem bor i Bergen.