Klippe, klippe, klippe

Bergenserne skylder 12 millioner i årsavgifter. Nå er klipperne ute med avbitertangen.