Sjøkrigsskolen kan bli flyttet

Sjøkrigsskolen i Gravdal pusses nå opp og bygges ut for 124 millioner kroner. Samtidig vurderes det om hele, eller deler av utdanningstilbudet skal flyttes til Oslo.