Slaktehustomta vedteke

Etter mange års tautrekking vedtok torsdag Komite for miljø og byutvikling reguleringsplanen for Slaktehustomta.