• (1/2)
    ALTERNATIV II: Nymark.

Vil ha basseng på Nygårdstangen

Bystyret går inn for et 50.metersbasseng med stupeanlegg på Nygårdstangen. Døren holdes likevel på gløtt for Nymark.