Isbreene minket i 2003

Selv om vi kan kose oss med langt mer moderate strømpriser i år enn i fjor, er isbreenes utvikling ikke så positiv med tanke på fremtidige strømpriser.