Gjenforent - med 1,5 milliarder vitner

Det er et mirakel at Liu Zheng overlevde ulykken på Fantoft. I flere år har han og faren sittet på en hybel i Bergen, atskilt fra familien i Beijing. Nå har kinesisk tv gjenforent familien, over satellitt fra Nygårdsgaten. Med 1,5 milliarder vitner.