Universitetets nye ansikt

En odelsgutt fra Nordland med 25 år i Oslo bak seg, skal bli Universitetet i Bergens ansikt utad. Da er det kanskje god ballast at han har tilbragt de 15 siste årene her i byen.