Hver femte ungdom sliter psykisk

Unges oppfatning av psykiatri er preget av myter, og en hel del illevarslende sannheter. Nå blir skolen en del av opptrappingsplanen for psykiatrien.