Dårleg veg plagar pasientar

Hovudvegane i Sogn og Fjordane er no i så dårleg forfatning at ambulansepersonell slår alarm: Det elendige vegdekket går ut over pasientane. Renate D. Gjelsvik