• SLURV: Ved altfor mange verksteder blir ikke reglene om verneutstyr fulgt, mener Arbeidstilsynet. Denne sveiseren ved Mastrevik Mek AS har imidlertid beskyttet seg forskriftsmessig.<p/> <p/> RISIKOFYLT: Arbeid i skipsindustrien kan være risikofylt. Arbeidstilsynet er derfor inne i en omfattende kampanje med å sjekke om helse, miljø og sikkerhet er godt nok ivaretatt.<br/>Foto: ARNE NILSEN

Flere verksteder nær stengt

For dårlig eller ingen ventilasjon, lemfeldig omgang med farlige kjemikalier og sviktende bruk av verneutstyr, er noen av funnene Arbeidstilsynet gjorde under inspeksjoner hos ulike verksteder i Nordhordland før jul.