Flere forlater Kirken i Bjørgvin

Den norske kirke i Bjørgvin bispedømme kan glede seg over at hele 80 prosent av det aktuelle årskullet velger å konfirmere seg kirkelig, men må samtidig konstatere økning når det gjelder antall utmeldelser fra kirken.