Gullfjellet trygt i løpet av året

Vann fra Gullfjellet og Tarlebø er de eneste utrygge drikkevannene i Bergen. Gullfjellet blir trygt i 2005, mens Tarlebø må vente til 2007.