Høyre-byråd får ikke en krone til bussen

Bergen får trolig 30 millioner kroner i ekstra tilskudd til kollektivtrafikken neste år, men kan tape alle pengene om kollektivfelt fjernes og Festplassen åpnes for parkering.