- Flere kutt er lik færre plasser

Grensen er nådd. Kuttes budsjettene ytterligere, blir det færre sykehjemsplasser.