Beskylder Stein Husebø for å ha opptrådt falskt

Pensjonistpartiets leder i Bergen, Frank W. Hansen, anklager partifelle Stein Husebø for å ha seilt under falskt flagg og for å være ansvarlig for at partiet gikk glipp av mange velgere.