- Ikke ut på dagen

Moren som etter Utlendingsnemndas vedtak må forlate Norge, men kan la sine fem barn bli igjen, behøver ikke å reise straks.