Helse Vest sikrar akuttmottak

Styret i Helse Vest sikar akuttmottak og fødetilbod i Odda og på Stord. Odda-ordføraren er likevel ikkje trygg på Helse Vest-strategien.