Habilitets-tabbe av meddommar

Ein av meddommarane i drapssaka i Førde har gjort ein alvorleg tabbe som kan få konsekvensar for saka. "Eg håpar han tilstår no", skal dommaren ha sagt til ein journalist i ein pause.