Ønsket velkommen i Gloppen

Ikke alle historier om flyktninger er triste. Mange har funnet venner og blitt godt mottatt i Norge.