Steile fronter om barnehage på Rå

En privat utbygger vil åpne gigantisk barnehage ved Rå skole, men møter motbør hos fylkesmannen. Barnehagebyråd Hans-Carl Tveit vil bringe saken inn for regjeringen.