Bjørnen kan ha teke 30 søyer

Saueeigarar i Jostedalen manglar uvanleg mange søyer. Sankelaget fryktar at bjørnen kan ha teke så mange som 30 søyer.