- Helse Bergen må holde budsjettet

Ranveig Frøiland og hennes kolleger i styret i Helse Bergen vil ikke se røde tall i årets regnskap.