Livsgrunnlag ute av balanse

Hardt fiske på tobis og annen fisk ute i storhavet kombinert med klimaendringer, får konsekvenser for livet i sjøen og på holmene i havgapet. Det igjen får alvorlige følger for kystbefolkningen på Vestlandet.