Høgre vil krevje meir bompengar

Høgrelaga i Nordhordland og Gulen har tenkt ut vegplanar for 2,6 milliardar kroner. Og dei kvir seg ikkje for å foreslå 40 kroner i bompengar på Nordhordlandsbrua etter 2006.