Underskuddet rundet en halv milliard

Underskuddet i Bergen kommune for 2003 endte med en minus på 536 millioner kroner. Det er nesten dobbelt så stort som i 2002 da kommunen gikk med 289 millioner kroner i underskudd.