Krever rekkehus revet

Byrådet slakter sin egen fagetat i forbindelse med en større utbygging i Fana. Resultatet kan bli riving av flere rekkehus.