Må vente syv måneder på kreftundersøkelse

Pasienter som trenger noen typer kreftundersøkelser må vente opp til syv måneder på undersøkelse ved Haukeland Universitetssykehus.