Skal gje råd i seks nye år

Per Drageset er tilsett som fylkesrådmann i Sogn og Fjordane for seks nye år.