- Ingen fellesårsak til dødfødslane på KK

Verken infeksjon, sviktande rutinar eller andre fellesnemnarar er årsak til dei mange dødfødslane ved Kvinneklinikken i Bergen. Ei intern gransking konkluderer med at auken er tilfeldig.