Geologene advarer mot nye skred

Liknende skred kan inntreffe igjen i samme område. Anbefaler tolv hus og et garasjeanlegg revet. Rasfaren for en god del andre hus må utredes nærmere.