Må betale selv

Heretter blir det ingen gårdsbesøk og svømming hvis ikke de utviklingshemmede betaler selv.