• FANT SVAKHETER: Gjerdet i bakgrunnen av bildet kan sannsynligvis ikke hindre hjort å hoppe ned fra skrenten og inn på flyplassområdet. Bildet er tatt under befaringen i går og viser f.v. prosjektleder Øystein R. Kristoffersen fra Skifte Eiendom, Hallvard Sandven fra viltforvaltningen i Bergen, politioverbetjent Terje Henry Midtun og orlogskaptein Leif Hatlem fra Sjøforsvaret.<br/>Foto: GIDSKE STARK

«Hjortegjerdet» på Flesland utbedres

Nå har Avinor fått nok. Det nye sikkerhetsgjerdet rundt Flesland flyplass skal utbedres for å hindre at hjort hopper over gjerdet og truer flysikkerheten.